De doelstelling van Vitaal Dorp

Omdat we Wijk aan Zeeërs zijn, weten we waartoe een dorp in staat is. Als het ergens kan, dan is het hier. Zelf het initiatief  nemen, om van daaruit samen te werken met politiek, bestuur en ondernemers En samen de problemen in het dorp te lijf te gaan. Niet van bovenaf, maar van onderaf.

Vitaal Dorp is een initiatief van een groep inwoners van Wijk aan Zee. Het doel is niet afwachten, maar mogelijkheden zoeken en vinden om het heft in eigen handen te nemen waar nodig. Op het gebied van woningbouw, maar ook relevante voorzieningen als een dorpskroeg en openbare ruimte. 


WONEN

Door de overspannen woningmarkt en doorgedraaide marktwerking kunnen starters hier niet terecht en moeten veel senioren het dorp verlaten. Woningcorporaties lijken allang het doel vergeten te zijn waar ze voor zijn opgericht. Ook nieuwbouw is allerminst een garantie voor betaalbare woningen. Het begin is veelbelovend, maar achteraf blijken de huizen dan toch weer veel te duur te zijn voor de gemiddelde inkomens.


ZELF DOEN

Vitaal Dorp is bovenal een experiment. Ook op het gebied van wonen. Wat kunnen we zelf doen? We kunnen klagen, maar wat hebben we er zelf voor over? Willen we zelf investeren? In tijd? Energie? Geld? Kunnen wij het heft in eigen handen nemen en als dorp zelf die betaalbare woonruimte gaan creëren? Voorzieningen beschermen? Kunnen wij als dorp de verschillen overbruggen en de krachten bundelen? 


Kunnen we als Wijk aan Zee komen tot een eigen corporatie, die zonder winstoogmerk opereert. Die niet vanuit een slachtofferrol, maar vanuit kracht zijn plek opeist en onderhandelt met de grootmachten.


Moet er veel gebouwd worden of kunnen door woningen terug te halen uit het beschikbare bestand al een deel oplossen? Als er bouwlocaties vrijkomen, kunnen we dan zelf de inrichting bepalen, zelf bouwen of zelf een bouwbedrijf zoeken? Kunnen we het behoud van relevante voorzieningen als een dorpskroeg aan de markt overlaten of moeten we zelf ingrijpen?Vitaal Dorp is MEER dan wonen. Het woord zegt het al. Vitaal Dorp betekent een leefbaar dorp. Daarvoor is een totaalvisie op het dorp nodig, waar het niet alleen gaat over getallen, of over wonen, of over ouderen, of over nieuwbouw. Het gaat ook om voorzieningen. Een dorpskroeg is net zo belangrijk als een dorpshuis, een supermarkt en een sporthal. 


De komende maanden gaan we proberen een vereniging op te richten. Daarvoor hebben we eerst kennis nodig, vanuit het dorp. Mensen die mee willen denken en het bestuur willen vormgeven, kennis en ervaring meebrengen die nodig is. Vervolgens gaan we uitzien naar een eerste project.